ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 561

Ο Γιάννης Σπανός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Οργανωσιακής Αλλαγής και Καινοτομίας, και Στρατηγικής και Ανταγωνιστικότητας, θέματα που διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΟΠΑ. Επιπλέον, διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Αυτή την εποχή εργάζεται για την έκδοση βιβλίου τίτλο "Μετασχηματισμός & Καινοτομία", που αναμένεται να εκδοθεί το 2008 (σε μορφή Πανεπιστημιακών Σημειώσεων χρησιμοποιείται ήδη για την διδασκαλία ομότιτλου μαθήματος). Ο Δρ. Σπανός έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Strategic Management Journal, Information & Management, Journal of Knowledge Management, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, και European Management Journal. Είναι, επίσης, κριτής άρθρων για επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Management Studies, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Journal of Business Venturing, European Journal of Information Systems, International Journal of Hospitality Management, και Cahiers du Management Technologique. Επίσης είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών Organization Studies και International Journal of Business Environment.

Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές του δραστηριότητες, ο Γιάννης Σπανός έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό έργων σε άμεση συνάρτηση με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, πολλά εκ των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Έχει εμπειρία σε έρευνες μεγάλης κλίμακας που συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένων στατιστικών πακέτων, όπως Structural Equation Modeling, multivariate techniques, και choice models.

Τέλος, από το 1995 είναι εξωτερικός σύμβουλος και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, που ως μέλος του δικτύου αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Κέντρων, στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.