Μηλιώρη Εβελίνα

ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους
Τηλέφωνο: 210 - 8203 649

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.