ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

E-mail: 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τηλέφωνο: 
8203 359
| fax: 210-8238 249
Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]