Καραγιάννη Πετρούλα

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων , Πρυτανεία
Τηλέφωνο: 210 - 8203 297