Δρούγκα Μαρία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) &<br> Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 803