Δαής Ευάγγελος

Διεύθυνση Οικονομικού , Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 255 | | fax: 210-8223 435