Γράπας Γιώργος

Τμήμα Τεχνικών Έργων , Τμήμα Τεχνικών Έργων - Προϊστάμενος (αρχιτέκτονας)
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 718 | | 210-8213 157