Γκαλίτσιου Κατερίνα

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τηλέφωνο: 210 - 8203 300 | | fax: 210-8203 816