Γιόφτσου Άννα

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 139