Βούρβαχη Άννα-Μαρία

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων , Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 210 - 8203 310