Αργυροπούλου Αιμιλία

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης , Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Δικτύωσης Βιβλιοθήκης , Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Δικτύωσης Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο: 210 - 8203 262