Αργυροπούλου Αιμιλία

Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Δικτύωσης Βιβλιοθήκης
Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Δικτύωσης Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο: 210 - 8203 262

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.