Χριστοφοράτος Μιχαήλ

Φοιτητική Εστία Αθηνών
Student Residence of Athens
Τηλέφωνο: 210 - 2021 614

Τελευταία ενημέρωση: 24-01-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.