ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Πληροφορικής
Σε άδεια άνευ αποδοχών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 555

Ιωάννης Κοντογιάννης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε με πτυχίο Μαθηματικών (B.Sc.) από Imperial College (University of London), και το 1993 πήρε, μετ' επαίνου, τον μεταπτυχιακό τίτλο Part III του Pure Mathematics Tripos του πανεπιστημίου Cambridge της Αγγλίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.S., 1997) του τμήματος Στατιστικής, και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D., 1998) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, από το πανεπιστήμιο Stanford των Η.Π.Α. Κατά την περίοδο 6/1995 ως 12/2005 εργάστηκε ως ερευνητής στην IBM Research (Νέα Υόρκη), στα πλαίσια ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενο από την NASA, και με αντικείμενο την συμπίεση και ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Από τον Ιούνιο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2001 διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Στατιστικής του πανεπιστημίου Purdue των Η.Π.Α., όπου και διατηρούσε θέσεις καθηγητή «by courtesy» στο τμήμα Μαθηματικών και στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Από τον Αύγουστο του 2000 έως τον Ιανουάριο του 2005 διετέλεσε αρχικά Επίκουρος και κατόπιν Αναπληρωτής Καθηγητής (με μονιμότητα) στο τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και παράλληλα στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου Brown των Η.Π.Α. Από τον Μάρτιο του 2005 βρίσκεται στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου από το 2010 είναι Καθηγητής.

Μεταξύ των διεθνών του διακρίσεων περιλαμβάνονται και οι εξής. Το 2002 του απονεμήθηκε η επίτιμη έδρα Manning endowed assistant professorship, και το 2004 το μεγάλου διεθνούς κύρους Sloan Foundation Research Fellowship. Το 2005 του απονεμήθηκε ο επίτιμος τίτλος honorary Master of Arts Degree "Ad Eundem" από το πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 35 εργασίες σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και περισσότερες από 80 εργασίες στα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια των ερευνητικών περιοχών του. Είναι επίσης κάτοχος δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α. Έχει διατελέσει plenary speaker σε συνέδρια, και έχει δώσει ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης σε πολλά από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των M.I.T., Berkeley, Stanford, Columbia και Cambridge University. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Quarterly of Applied Mathematics της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρίας, του περιοδικού IEEE Transactions on Information Theory, και του ηλεκτρονικού περιοδικού Entropy. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής ή μέλος της επιστημονικής επιτροπής πολλών διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος των: IEEE, American Mathematical Society (AMS), Institute of Mathematical Statistics (IMS), the London Mathematical Society (LMS), και του Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις περιοχές των πιθανοτήτων, τη στατιστική, τη θεωρία πληροφορίας, τη συμπίεση σήματος, και την μαθηματική και υπολογιστική βιολογία.

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.