Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 04/05/2023 - 16:30 - 05/05/2023 - 21:00 AUEB SAW2023: Sports Analytics Workshop & Conference 2023

AUEB SAW2023: Sports Analytics Workshop & Conference 2023