Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/05/2023 - 17:00 - 03/05/2023 - 17:00 SAW2023 - Short course on Football Analytics - 2-3 May 2023

SAW2023 - Short course on Football Analytics - 2-3 May 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/05/2023 - 17:00 - 03/05/2023 - 17:00 Short course on Football Analytics | 2-3 May 2023 | Department of Statistics-AUEB

Short course on Football Analytics | 2-3 May 2023 | Department of Statistics-AUEB