Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/03/2023 - 19:00 - 21:00 Meet the MBA, 21.3.23, 19:00-21:00, Online

Meet the MBA, 21.3.23, 19:00-21:00, Online