Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/02/2023 - 10:00 Τελετές Ορκωμοσιών Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Τελετές Ορκωμοσίας Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/02/2023 - 18:00 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Εκδήλωση Απονομής Βραβείων Εξαιρετικής Επίδοσης στη Διδασκαλία και Απονομής Επαίνων στα παιδιά των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 13/2/23, 18:00

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πρόσκληση στην Εκδήλωση Απονομής Βραβείων Εξαιρετικής Επίδοσης στη Διδασκαλία και Απονομής Επαίνων στα παιδιά των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση