Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/11/2022 - 11:00 Σεμινάριο: "Φωτογραφία για Social Media" , 23 Νοεμβρίου 2022, 11:00-14:00, ACEin

Σεμινάριο: "Φωτογραφία για Social Media" , 23 Νοεμβρίου 2022, 11:00-14:00, ACEin