Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 19/10/2022 - 11:00 Ενημέρωση Πρωτοετών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 19/10/22, 11:00-13:00

Ενημέρωση Πρωτοετών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 19/10/22, 11:00-13:00