Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/10/2022 - 16:15 AI @ AUEB talk: "A Unified Bayesian Model for Predicting Volleyball Games", by Leonardo Egidi and Ioannis Ntzoufras, Tuesday, 18 October 16:15

AI @ AUEB talk: "A Unified Bayesian Model for Predicting Volleyball Games", by Leonardo Egidi and Ioannis Ntzoufras, Tuesday, 18 October 16:15