Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/06/2022 - 12:00

3η Ημερίδα Διδακτορικού Προγράμματος Στατιστικής, Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, 12:00-16:00, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/06/2022 - 17:15

Our work focuses on extra gradient learning algorithms for finding Nash equilibria in bilinear zero-sum games. Such algorithms tend to exhibit a stronger performance than simple gradient methods, by having an intermediate and a final gradient step in each iteration. In this talk, we will first give an overview of recently proposed learning algorithms in this context, such as the Optimistic Multiplicative Weights Update method (by Daskalakis, Panageas, 2019) and Optimistic Mirror Descent (by Mertikopoulos et al. 2019).