Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/05/2022 (All day) - 27/05/2022 (All day)

6ο AUEB Sports Analytics Workshop (AUEB SAW2022), 26-27/5/22

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/05/2022 - 10:00

Career Fair | ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | 27/5/22 | Ζάππειο Μέγαρο