Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/05/2022 (All day) - 27/05/2022 (All day)

6ο AUEB Sports Analytics Workshop (AUEB SAW2022), 26-27/5/22