Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/05/2022 - 11:00 - 19/05/2022 - 11:00

Εθελοντική Αιμοδοσία 18 & 19 Μαΐου 2022