Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/05/2022 (All day) - 11/05/2022 (All day)

Bootcamp Επιχειρηματικότητας του Science Agora, 10-11 Μαϊου 2022