Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/05/2022 - 11:00

Η Β' Φάση του Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά "ΕΡΜΗΣ" στις 7/5/2022