Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/04/2022 - 11:00 - 13/04/2022 - 11:00

OPEN DAYS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 12 & 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022