Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/12/2021 - 15:00

Σεμινάριο του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ και της Mastercard Advisors