Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/11/2021 - 10:00 - 14:00

δωρεάν διαγνωστικά τεστ στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ την Δευτέρα 29/11/21 από 10.00-14.00