Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/11/2021 (All day) - 03/11/2021 (All day)

Hμέρες Καριέρας ΟΠΑ 2021, 2-3 Νοεμβρίου, 09:00-19:00