Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/06/2021 - 10:00

"10 Years Athens Business Confucius Institute: Τhe future of a prosperous collaboration", Online Conference, 30 Ιουνίου 2021, 10:00