Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/06/2021 - 16:00

"Discover a career that gives you more", Webinar, Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ και Grant Thornton, Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, 16.00 – 18.00