Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22/06/2021 - 17:00

"The Resilience of the Euro", με τον Philip R. Lane 22 Ιουνίου 2021, 17:00 - 18:30