Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/06/2021 - 18:00

Deep Generative models and Inverse Problems, Τετάρτη 16 Ιουνίου, και ώρα 18:00, με τον Αλέξανδρο Δημάκη, Καθηγητή του Electrical and Computer Engineering Department, University of Texas at Austin, ΗΠΑ