Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/06/2021 - 12:00

«Start Small, Think Big» | Webinar | Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ και Dialectica | 10-6-2021 | 12:00-14:00