Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 04/06/2021 - 14:30

Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Πτυχές του  Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  Στατιστικής», 4-6-2021, 14:30-15:30