Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 31/05/2021 - 15:00

«The next generation of talents in the shipping industry» | AUEB | HARBOR LAB | WEBINAR | 31-5-21 | 15:00