Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/05/2021 (All day) - 28/05/2021 (All day)

AUEB Sports Analytics Workshop 2021 (SAW2021), 24-25 May 2021 & Short Course on Football Analytics, 26-27-28 May 2021