Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 19/04/2021 - 12:00

Workshop: E-Commerce 2021. Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές, Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ-INTERSPORT