Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/04/2021 - 16:00

Webinar: Audit & Outsourcing: Career Paths, Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ - MAZARS GROUP, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 16.00-18.00