Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/03/2021 (All day)

Webinar: "Stochastic Models in earthquake studies", Πέμπτη 18 Μαρτίου, 10:00

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/03/2021 - 10:00

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για τις Προπτυχιακές Σπουδές στο ΟΠΑ, Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, 10:00