Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 03/03/2021 - 12:00

 Webinar: "Sales in P&G: A Look Behind the Scenes", από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ σε συνεργασία με την P&G, 3-3-2021, 12.00-13.30