Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/02/2021 - 11:00

Webinar: Financial Accounting and Consulting: Career Paths, Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ και Mazars Group, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, 11.00 - 13.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/02/2021 - 17:00

Ημερίδα Διδακτορικού Προγράμματος Στατιστικής ΟΠΑ, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, 17:00