Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 03/02/2021 - 15:30

Webinar: "On the effectiveness of Settlement Procedure in making Cartels collapse", Dr Panagiotis Fotis, Hellenic Competition Commission, 03/02/2021,15:30-17:00

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 03/02/2021 - 15:30

Webinar: "On the effectiveness of Settlement Procedure in making Cartels collapse", Dr Panagiotis Fotis, Hellenic Competition Commission, 03/02/2021,15:30-17:00