Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/02/2021 - 15:00

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση (μέχρι Δευτέρα 1.02.2021, στις 10:00πμ).

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/02/2021 - 15:00

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση (μέχρι Δευτέρα 1.02.2021, στις 10:00πμ).