Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/01/2021 - 15:30

Webinar: "Biased technical change: An empirical investigation of recent developments", Senior Lecturer Grigorios Emvalomatis, Univesrity of Dundee, Date:21/01/2021 - 15:30 - 17:00