Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 19/01/2021 - 15:30

Webinar: "On the design of sustainable cities: Local traffic pollution and urban structure", Assistant Professor Efi Kyriakopoulou, Swedish University of Agricultural Sciences, Date:19/01/2021 - 15:30 - 17:00