Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14/01/2021 - 15:30

Webinar: “The Ownership of Data”, Assistant Professor Anastasios Dosis , ESSEC Business School, Date:14/01/2021 - 15:30 - 17:00