Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/01/2021 - 15:30

Webinar: “Binary public decisions and undominated mechanisms”, Assistant Professor Efthymios Athanasiou, The New Economic School, Date:12/01/2021 - 15:30 - 17:00