Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/12/2020 - 12:00

Webinar του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ: "Through the eyes of a CEO: Reflections and Insights for a successful career", Βαγγέλης Μπάτρης

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/12/2020 - 12:00

Webinar του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ: "Through the eyes of a CEO: Reflections and Insights for a successful career", Βαγγέλης Μπάτρης